Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Mông Sơn

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsmongson@edu.viettel.vn